poniedziałek, 10 września 2012

Podział grafiki komputerowej

 Na wstępie objaśnienie czym jest grafika komputerowa a następnie zostanie przedstawiony jej podział ...

Grafika komputerowa  - wywodzi się z informatyki, ma na celu wizualizację obiektów przy pomocy komputera. Polega to m.in. na tym, aby przedstawić martwą materię w sposób jak najbardziej przypominający rzeczywistość. 

Grafikę komputerowa można podzielić na:
 • rastrową - (zwaną również bitmapową), składa się ona z pojedynczych pikseli, które ostatecznie tworzą dwuwymiarową siatkę. Jakoœć obrazu rastrowego okreśœlana jest przez rozdzielczoœść i głębię kolorów. 
 • wektorową - ten rodzaj grafiki różni się znacząco od poprzedniej, ponieważ zamiast korzystać z pojedynczych pikseli do opisu obrazu, wykorzystuje tzw. prymitywy, do których należa linie, łuki, punkty, wielokąty itp.
 • trójwymiarową (3D) -zajmuje się wizualizacją obiektów trójwymiarowych. Scena z grafiką 3D musi zostać zrenderowana i zrasteryzowana, ponieważ monitor jest wstanie wyœwietlać tylko grafikę 2D. Proces tworzenia grafiki trójwymiarowej składa się z:
  • modelowania -proces tworzenia i modyfikacji obiektów trójwymiarowych za pomocš specjalizowanego programu komputerowego, zwanego modelerem. Modeler dostarcza zestawu niezbędnych narzędzi, a także często zbioru podstawowych figur.
  • utworzenia sceny - polega na wzajemnym poustawianiu względem siebie utworzonych w poprzednim etapie obiektów, okreœlenie œwiateł oraz kamer.
  • Renderingu - przeliczenie danej sceny i utworzenie pliku wyjœciowego w formie obrazu statycznego lub animacji. Podczas renderingu wyliczane sš m.in. odbicia, cienie, załamania œwiatła, mgła, atmosfera, efekty wolumetryczne. Jest to bardzo czasochłonna operacja niewymagajšca, poza przygotowaniem, żadnej ingerencji ze strony człowieka.
  Wyniku tych operacji otrzymujemy gotowy obraz do wyœwietlenia na monitorze lub wydrukowania.
Podział grafiki komputerowej

1 komentarz: